آفتاب شد

 

اسکی نکرده برف دل پیست آب شد

کوه سپید کوه و کمر بی نقاب شد

 

در چادر مسافری شب خزیدم و

سر را گذاشتم به زمین آفتاب شد

 

آن جزوه ای که ترم شما بیست صفحه داشت

نوبت به ما رسید به یکهو کتاب شد

 

با مایو در سواحل رویایی خزر

تا آمدم قدم بزنم انقلاب شد!

 

/ 0 نظر / 42 بازدید