"شیر پیشی ..."

یه بچه پیشی میگف
من نمیخوام شیر ِ گاو
همونکه اولش هست
یه گاف و آخرش واو
***
شیر گاو و همیشه
میدن به گوساله ها
به بچه هاشون میدن
مادرا و خاله ها
***
نمی شه اصلا دلم
یه لحظه سیر ِ پیشی
به بچه پیشی بدین
همیشه شیر ِ پیشی!


/ 1 نظر / 28 بازدید